חברת ניקיון משרדים - האם העובדים בה בהכרח מנוצלים?

התשובה לשאלה זו צריכה להיות פשוטה. במידה וחברת הניקיון משלמת לעובד את המגיע לו על פי החוק אזי אין סיבה שנוכל לחשוב שהעובד מנוצל. אך מדוע בכל זאת רבים מאתנו מאמינים כי עובדי הניקיון שעובדים באמצעות חברות קבלניות מנוצלים בפועל והאם יש לכך אישוש כלשהוא במציאות.

רבים מאתנו שעבדו או מכירים עובדים שמועסקים באמצעות קבלני כוח אדם יודעים לומר כי מספר התלונות שאנו שומעים על העסקה פוגענית, שלילת זכויות, מחיקת שעות עבודה, אי תשלום שעות נוספות ואי תשלום הפרשות פנסיוניות כחוק הוא דבר שכיח יחסית. הסיבה האפשרית לכך היא ניגוד העניינים המובנה שיש בין הקבלן לעובד שלו. הקבלן מקבל תשלום קבוע מהמשרד וככל שההוצאה שלו לשכר העובד תגדל כך רווחיו יקטנו ולהיפך. ניגוד עניינים זה מביא פעמים רבות לפגיעה בזכויות העובדים. בנוסף לכך אנו יודעים כי פעמים רבות הקבלנים שמקפידים לשמור על החוק וזכויות העובדים אינם זוכים במכרזים כי העלות שלהם למשרד גבוהה יותר ולכן בהכרח זוכים בו קבלנים שפחות מקפידים לשלם לעובדים את מלוא הזכויות הסוציאליות.

מדד נוסף ואולי אף מהימן יותר לבחינת הזכויות הסוציאליות של עובדי הקבלן ניתן ללמוד מהדוחות השנתיים של מנהל ההסדרה והאכיפה של חוקי העבודה במשרד הכלכלה. מעיון מהדוח השנתי לשנת 2015 בענף קבלני השירות: שמירה, אבטחה וניקיון ניתן לראות כי ניתנו לחברות הקבלן 62 קנסות בסכום של 3,410,580 ₪, 398 התראות ו 77 כתבי אישום. מדוחות אלו אנו למדים כי מנהל האכיפה הגביר בשנים האחרונות את מספר המפקחים והגדיל את מצבת כוח האדם במנהל על מנת לבצע את מלאכתו בצורה טובה יותר אך עם זאת יש הטוענים שמספר זה עדיין נמוך מדי.

מהדיון הקצר בעניין זה, ניתן לומר כי עצם זה שעובד ניקיון עובד באמצעות חברת ניקיון אינה אומרת לנו בהכרח כי העובד מנוצל אלא שיש לשים לב ולהקפיד שהעובד אכן מקבל את מלוא זכויותיו.