זכויות עובדי חברת הניקיון - האם ישנה אחריות גם למזמין השירות?

על פי הוראת החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה בענף השמירה, האבטחה והניקיון שנכנס לתוקפו ב יוני 2012 ישנה אחריות מנהלית של מעסיק (מזמין השירות) המקבל שירותי ניקיון, שמירה או הסעדה מקבלן שירות בשונה משנים קודמות בהן האחריות הייתה של הקבלן בלבד. כך שכיום גם מזמין העבודה חשוף לאכיפה אזרחית (תביעה של העובד), ואכיפה מנהלית או פלילית. מטרת החוק מבחינת משרד הכלכלה הוא לייצר הרתעה נוספת על מנת לשפר את נורמת הפעילות של מעסיקים ויקנה הגנה לעובדים רבים יותר.